– מחירי הנסיעה בהתאם להנחיות משרד התחבורה. לצפייה במחירים לחצו כאן:  מחירי נסיעה

– למידע על רפורמת התעריפים של משרד התחבורה:רפורמת התעריפים 2016

– או בקרו בדף: http://www.trans-reform.org.il

מחשבון תעריפי מנויי נסיעה: חישוב עלות נסיעה בין ישובים / תחנות

 

 

 

או בקרו בדף:

Tariff Regions in Metropolitan Haifa

The following are the divisions of metropolitan Haifa according to tariff code regions and geographical regions:

Geographical regions

 1. Haifa region: Haifa (51), Nesher (58), Tirat HaCarmel, Ospaia, Daliat Al Carmel, Merkazit Hamifratz (56) and Hof HaCarmel (57).
 2. Krayot region (52).
 3. Haifa area: Haifa area, Krayot, Raksim (54) and Atlit (55).
 4. Metropolitan Haifa: Haifa area, Krayot region, Raksim, Atlit and Yokne’am-Tivon (53).
 5. Merkazit Hamifratz: the Central Bus Station alone. Annexed to Haifa and the Krayot.
 6. Merkazit Hof Hacarmel: the Central Bus Station alone. Annexed to Haifa.

Tariff Codes

Regional tariff – relating to a single ticket (in NIS including VAT, prices of January 2012).

Region Code Tariff
Internal regional (outside of Haifa) 1 5.00
Internal region of Haifa (including Nesher, Tirat HaCarmel, Daliat Al Carmel and Ospaia) 2 5.90
Between “close” regions 4 9.1
Between “far” regions 6 12.5

To see a table for the Regional Tariff Codes please click the link: Table for the Regional Tariff Codes

مناطق تسعير في مدن حيفا

فيما يلي تقسيم محيط حيفا بحسب مناطق رمز التسعير والمناطق الجغرافية:

مناطق جغرافية

 1. منطقة حيفا: حيفا (51)، نيشر (58)، طيرة الكرمل، عسفيا، دالية الكرمل، مركزية هميفراتس (56) وشاطئ الكرمل (57).
 2. منطقة الكرايوت (52).
 3. محيط حيفا: منطقة حيفا/ الكرايوت، ريخاسيم (54) وعتليت (55).
 4. مجموعة مدن حيفا: منطقة حيفا، منطقة الكرايوت، ريخاسيم وعتليت ويوكنعام وطبعون (53).
 5. مركزية هميفراتس: المحطة المركزية فقط. مضمومة إلى حيفا والكرايوت.
 6. مركزية شاطئ الكرمل: المحطة المركزية فقط. مضمومة لحيفا.

رمز التسعيرة

تسعيرة منطقة- منسوبة لتذكرة سفر واحدة( بالشيكل، يشمل ض.ق.م، أسعار كانون ثاني 2012)

منطقة رمز تسعيرة
داخلي مناطقي (ما عدا حيفا) 1 5.00
داخلي منطقة في حيفا (بما فيه نيشر, طيرة الكرمل، دالية الكرمل و عسفيا) 2 5.90
بين مناطق “متقاربة” 4 9.10
بين مناطق “متباعدة” 6 12.5

قائمة رموز الأسعار المناطقية- تذكرة منفردة: قائمة رموز الأسعار المناطقية

שינוי
ניגודיות