הנסיעה במטרונית הינה בתשלום וחלה חובה לשלם עבור הנסיעה באמצעי תשלום תקף לפני העלייה למטרונית. אם רכשתם כרטיס נייר יש לשמור אותו עד לעזיבת שטח הרציף.

ניתן לתקף את כרטיס הרב קו במכונות הכרטוס שעל הרציף, כאשר חובת התיקוף חלה גם על בעלי כרטיס חופשי-חודשי. ניתן לרכוש כרטיס נסיעה חד פעמי במכונות הכרטוס אותו אין צורך לתקף.

כרטיס מעבר מנייר של מפעילי תחבורה ציבורית אחרים גם אינו מצריך תיקוף ברציף.

נסיעה ללא אמצעי תשלום תקף מהווה עבירה על החוק!

לפי פקודת התעבורה מתאריך 20.3.14 , נקבע תעריף מוגדל (קנס) לנוסע שלא שילם את דמי נסיעתו, או לא הציג כרטיס נסיעה לפקחי המטרונית.

לצורך אכיפת התשלום מפעילה המטרונית מערך פיקוח ואכיפה נרחב הכולל אמצעים טכנולוגיים מתקדמים.

נוסע שימצא על המטרונית ללא כרטיס נסיעה בתוקף יידרש לשלם חיוב מוגדל (קנס), הכולל פיצוי כספי בסך של עד 180 ₪ ובתוספת מחירו המלא של כרטיס הנסיעה, כפי הקבוע בחוק.

לערעור על קנס יש לפנות למפקח על התעבורה במשרד התחבורה, באחת מהדרכים הבאות:

באמצעות טופס תלונה באתר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, בתחום תחבורה ציבורית בכתובת: http://he.mot.gov.il

באמצעות פקס מספר: 03-6849876

באמצעות מכתב בדואר לכתובת: בניין ג'נרי א', רח' בנק ישראל 5, ת"ד 867 ירושלים 91008.

לידיעתכם – רק למפקח על התעבורה סמכות לבטל קנס.

אכיפה במטרונית

שינוי
ניגודיות