הנסיעה במטרונית הינה בתשלום וחלה חובה לשלם עבור הנסיעה באמצעי תשלום תקף לפני העלייה למטרונית. אם רכשתם כרטיס נייר יש לשמור אותו עד לעזיבת שטח הרציף.

ניתן לתקף את כרטיס הרב קו במכונות הכרטוס שעל הרציף, כאשר חובת התיקוף חלה גם על בעלי כרטיס חופשי-חודשי. ניתן לרכוש כרטיס נסיעה חד פעמי במכונות הכרטוס אותו אין צורך לתקף.

נסיעה ללא אמצעי תשלום תקף מהווה עבירה על החוק!

לפי פקודת התעבורה מתאריך 20.3.14 , נקבע תעריף מוגדל (קנס) לנוסע שלא שילם את דמי נסיעתו, או לא הציג כרטיס נסיעה לפקחי המטרונית.

לצורך אכיפת התשלום מפעילה המטרונית מערך פיקוח ואכיפה נרחב הכולל אמצעים טכנולוגיים מתקדמים.

נוסע שימצא על המטרונית ללא כרטיס נסיעה בתוקף יידרש לשלם חיוב מוגדל (קנס), הכולל פיצוי כספי בסך של עד 120 ₪  כפי הקבוע בחוק.

לערעור על קנס יש לפנות למפקח על התעבורה במשרד התחבורה, באחת מהדרכים הבאות:

הגשת ערעור – משרד התחבורה

הערעור נעשה אך ורק מול המפקח על התעבורה במשרד התחבורה. רק למפקח על התעבורה יש את הסמכות לבטל דו"ח. אלה הנחיות משרד התחבורה.

על מנת להגיש פנייה/תלונה יש למלא את הטופס הרלוונטי באתר:

 https://www.gov.il/he/service/complaint_about_conduct_in_public_transportation

במייל:  pniotcrm@mot.gov.il

בפקס:  משרד התחבורה: 03-6849876

לידיעתכם ! רק למפקח על התעבורה יש את הסמכות לבטל קנס.

אכיפה במטרונית

שינוי
ניגודיות