הודעות לציבור הנוסעים!

==============================

25/05/20עדכון

חג השבועות

פעילות המטרונית תהא כמו בימי שישי-שבת.

קרי, ערב חג השבועות(28.5.20) פעילות המטרונית תהא עד השעה 17:00 (יציאה אחרונה). ותחודש פעילותה בצאת השבת. יציאה ראשונה כ-20 דקות לאחר צאת השבת, יציאה אחרונה 24:00

חג שמח ונסיעה טובה!

=============================================================== 

17/05/20עדכון

נוסע/ת יקרה,

בתאריך 18.05.20 בין השעות 09:00-12:00 תתקיים הפגנת העדה הדרוזית בצומת לב המפרץ באישור משטרת ישראל.

במידה ההפגנה תפריע למעבר המטרונית, תתבצע עקיפה בשלושת הקווים והתחנות הבאות יבוטלו עד לסוף ההפגנה.

התחנות אשר נעקוף יהיו:

כיוון דרום: חוצות המפרץ, בתי זיקוק, לב המפרץ ומרכזית המפרץ

כיוון צפון: גשר פז, מרכזית המפרץ, לב המפרץ ובתי זיקוק.

נסיעה טובה. ומתנצלים אנו על אי הנוחות הזמנית !

==============================

12/5/20עדכון תדירות המטרוניות.

להלן פעילות המטרוניות, החל מיום שישי 15.05.2020 ועד להודעה חדשה: 

ימים א’-ה’ : פעילות המטרונית תחל בשעה 05:00 (יציאה ראשונה מנקודת המוצא), ותסיים את פעילותה בשעה 24:00 (יציאה אחרונה מנקודת המוצא).

ימי שישי: פעילות המטרונית תחל בשעה 05:00 (יציאה ראשונה מנקודת המוצא), ותסתיים פעילותה בשעה 17:00 (יציאה אחרונה מנקודת המוצא).

ימי שבת: פעילות המטרונית תחל 20 דקות לאחר צאת השבת (יציאה ראשונה מנקודת המוצא), ותסיים את פעילותה בשעה 24:00 (יציאה אחרונה מנקודת המוצא).

נסיעה טובה!

===============================

12/5/20עדכון 

עקב שריפת תחנת מח”ל/סולד לצפון, תחנה זו תהא מושבתת עד לשיקומה ו/או עד הודעה חדשה.

עמכם הסליחה

נסיעה טובה!

===============================

04/5/20  – עדכון תדירות מטרוניות (החל מה-5.5.20).

– החל מהתאריך 5.5.20 ועד להודעה חדשה, תדירות המטרוניות תפעל על פי לוח התדירות המופיעה באתר “דן-בצפון” בלשונית מערכת המטרונית ==> תדירות הקווים.

– פעילות המטרוניות: יציאה ראשונה בשעה 05:00 ויציאה אחרונה בשעה 24:00.

– בימים שישי-שבת ה- 8-9/05/20 תנועת המטרוניות מושבתת. חזרה לפעילות, ביום ראשון 10.5.20 בשעה 05:00

נסיעה טובה!

=======================================

30/4/20  – עדכון תדירות מטרוניות.

נוסעים יקרים !

 בימים שישי-שבת ה- 1-2/05/20

תנועת המטרוניות מושבתת.

חזרה לפעילות, ביום ראשון 3.5.20 בשעה 05:00

נסיעה טובה!

=======================================

23.4.20

נוסע/ת נכבד/ה,

ביום שלישי 28.04.2020 , בין השעות 09:00-12:00

התחנות הבאות:  

כפר סמיר, נווה דוד(בית העלמין הצבאי ) והאצ”ל, מבוטלות לשני הכיוונים (צפון ודרום).

עמכם הסליחה,

חברת דן בצפון -מפעילת המטרונית

=============================================================================

23/4/20  – עדכון תדירות מטרוניות.

נוסעים יקרים !

בתאריך 28.4.20 יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, תושבת פעילות המטרונית החל מהשעה 17:00 ועד ליום חמישי 30.4.20 בשעה 05:00

 חג עצמאות שמח ונסיעה טובה!

=============================================================================

 

16.04.20 – עדכון תדירות מטרוניות.

נוסעים יקרים !

להלן תדירות המטרוניות החל מיום ראשון ה-19.4.20 ועד להודעה חדשה:

תדירות קו 1 תחל בשעה 05:00 ויציאת המטרונית תהא כל 10 דקות מנקודת המוצא שלה. יציאה אחרונה בשעה  20:00.

– תדירות קו 2 תחל בשעה 05:00 ויציאת המטרונית תהא כל 20 דקות מנקודת המוצא שלה. יציאה אחרונה בשעה 20:00.

– תדירות קו 3 תחל בשעה 05:00 ויציאת המטרונית תהא כל 15 דקות מנקודת המוצא שלה. יציאה אחרונה בשעה 20:00.

בימים שישי-שבת, בתאריכים 24-25/4/20  תנועת המטרוניות תושבת. ותשוב לפעילותה ביום ראשון ה- 26.4.20 בשעה 05:00

 

יש לעקוב אחר התדירות והשינויים הצפויים באתר דן-בצפון.

נסיעה טובה.

הערה: תדירות הקווים נקבעת על פי הוראות משרד התחבורה.

===============================

 13.04.20 – עדכון תדירות מטרוניות.

נוסעים יקרים !

1. יום שני 13/04/20 

תדירות קו 1 תחל בשעה 05:00, ויציאת המטרוניות תהא כל  12 דקות מנקודת המוצא שלהם, יציאה אחרונה בשעה 20:00. 

תדירות קווים 2+3 תחל בשעה 05:00, ויציאת המטרוניות תהא כל 20 דקות מנקודת המוצא שלהם, יציאה אחרונה בשעה 20:00

 

2. ימים שלישי-רביעי ה- 14-15/04/20 

תנועת המטרוניות מושבתת.

 

3. יום חמישי 16/04/20 

תדירות קו 1 תחל בשעה 05:00, ויציאת המטרוניות תהא כל  12 דקות מנקודת המוצא שלהם, יציאה אחרונה בשעה 20:00. 

תדירות קווים 2+3 תחל בשעה 05:00, ויציאת המטרוניות תהא כל 20 דקות מנקודת המוצא שלהם, יציאה אחרונה בשעה 20:00

 

4. ימים שישי-שבת ה- 17-18/04/20 

תנועת המטרוניות מושבתת.

 

חזרה לפעילות ביום ראשון ה– 19.4.20 בשעה 05:00

 

יש לעקוב אחר התדירות והשינויים הצפויים באתר דן-בצפון.

נסיעה טובה.

הערה: תדירות הקווים נקבעת על פי הוראות משרד התחבורה.

===============================

10.4.20 – עדכון תדירות מטרוניות.

נוסעים יקרים !

בתאריך 12/4/20  (חול המועד פסח) תדירות המטרוניות תפעל על פי הזמנים הבאים

תדירות קו  1 תחל בשעה  05:30  ויציאת המטרוניות תהא כל  12 דקות מנקודת המוצא שלהם, יציאה אחרונה בשעה 20:00

תדירות קווים  2+3 תחל בשעה  05:30  ויציאת המטרוניות תהא כל  20 דקות מנקודת המוצא שלהם, יציאה אחרונה בשעה 20:00

 

בתאריך 13/4/20  (חול המועד פסח) תדירות המטרוניות תפעל על פי הזמנים הבאים

תדירות קו  1 תחל בשעה  05:00 ויציאת המטרוניות תהא כל  12 דקות מנקודת המוצא שלהם, יציאה אחרונה בשעה 20:00

תדירות קווים  2+3 תחל בשעה  05:00 ויציאת המטרוניות תהא כל  20 דקות מנקודת המוצא שלהם, יציאה אחרונה בשעה 20:00

יש לעקוב אחר התדירות והשינויים הצפויים באתר דן-בצפון.

נסיעה טובה.

הערה: תדירות הקווים נקבעת על פי הוראות משרד התחבורה.

 

=======================================

02.04.20 – עדכון תדירות מטרוניות.

נוסעים יקרים !

– בתאריכים 08-11/04/20 (פסח ראשון). ובתאריכים:    14-15/04/20 (פסח שני) תושבת פעילות המטרונית.

– בתאריך 12-13/4/20(חול המועד פסח) תדירות המטרוניות תפעל על פי הזמנים הבאים: 

תדירות קו 1 תחל בשעה 05:00, ויציאת המטרוניות תהא כל  12 דקות מנקודת המוצא שלהם, יציאה אחרונה בשעה 20:00. 

תדירות קווים 2+3 תחל בשעה 05:00, ויציאת המטרוניות תהא כל 20 דקות מנקודת המוצא שלהם, יציאה אחרונה בשעה 20:00

 

יש לעקוב אחר התדירות והשינויים הצפויים באתר דן-בצפון.

נסיעה טובה.

הערה: תדירות הקווים נקבעת על פי הוראות משרד התחבורה.

=======================================

23.03.20 – עדכון תדירות מטרוניות

נוסעים יקרים !

החל מתאריך 24.3.20 ועד להודעה חדשה, תדירות המטרוניות תהא כדלקמן:

תדירות קו 1 תחל בשעה 05:00, ויציאת המטרוניות תהא כל  12 דקות מנקודת המוצא שלהם, יציאה אחרונה בשעה 20:00. 

תדירות קווים 2+3 תחל בשעה 05:00, ויציאת המטרוניות תהא כל 20 דקות מנקודת המוצא שלהם, יציאה אחרונה בשעה 20:00. 

בשישי שבת (החל מיום חמישי בשעה 20:00) , תדירות המטרוניות תושבת לחלוטין (עד יום ראשון בשעה 05:00).

יש לעקוב אחר התדירות באתר דן-בצפון.

נסיעה טובה. 

=======================================

22.3.20 – עדכון תדירות מטרוניות

נוסעים יקרים !

החל מתאריך 23.3.20 , תדירות המטרוניות שונתה בכל  3 הקווים. 

התדירות תחל בשעה 05:00, יציאת המטרוניות תהא כל  20 דקות בכל אחד מ-3 הקווים. ועד לשעה 20:00 יציאה אחרונה.

בשישי שבת (החל מיום חמישי בשעה 20:00) , תדירות המטרוניות תושבת לחלוטין (עד יום ראשון בשעה 05:00).

יש לעקוב אחר התדירות באתר דן-בצפון.

נסיעה טובה. 

=======================================

22/3/20

נוסעים יקרים!

עקב מצב חירום בו כולנו נמצאים,

דלפקי שרות לקוחות של חברת דן בצפון יהיו סגורים עד להודעה חדשה!

מוקד שרות לקוח  2450* פועל כרגיל.

עמכם הסליחה, ובריאות לכולם.

================================================================

18/03/20   07:00    

עדכון:

בהמשך להנחיות המדינה, להלן עדכון פעילות המטרוניות

בתאריכים 18-19/3/20 (ימים: רביעי וחמישי)

תחילת פעילות המטרוניות בקווים 1+2+3 – יציאה ראשונה בשעה   05:00
סיום  פעילות המטרוניות בקווים 1+2+3 – יציאה אחרונה בשעה   20:00

 

בתאריכים 20-21/3/20 (ימים: שישי שבת)

תושבת פעילות המטרוניות לחלוטין.

חזרה לפעילות, ביום ראשון ה- 22/3/20 בשעה 05:00

 

נסיעה טובה ובטוחה!

=======================================

17/03/20   14:30  –   עדכון

בהמשך להנחיות המדינה ,החל מהיום ועד להודעה חדשה,

תופסק פעילות המטרונית בשעות הלילה (קו 1).

 

קווי המטרונית 1+2+3 יפעלו כדלקמן:

  • תחילת פעילות של 3 הקווים בשעה   05:00  (יציאה ראשונה).

  • סיום פעילות של 3 הקווים בשעה:      22:00 (יציאה אחרונה).

נסיעה טובה ובטוחה

================================================================

09:00 – 15/03/20

לציבור הנוסעים שלום!

בהמשך להנחיות המדינה ,החל מהיום ועד להודעה חדשה, תופסק פעילות המטרונית בשעות הלילה (קו1).

קווי המטרונית 1+2+3 יפעלו כדלקמן:

  • תחילת פעילות של 3 הקווים בשעה 05:00  (יציאה ראשונה).
  • סיום פעילות של 3 הקווים בשעה 24:00 (יציאה אחרונה).

נסיעה טובה ובטוחה!

================================================================09/03/20 15:45 – עדכון

לציבור הנוסעים שלום!

בעקבות בולען הנפער בצומת שדרות ירושלים והפלמ”ח הצמודה לתוואי המטרונית, שונו הסדרי תנועה בנסיעת קו 3 לשני הכיוונים.

בקו 3 לדרום יתבצע מעקף של תחנות גולדה מאיר והפלמ”ח.

בקו 3 לצפון יתבצע מעקף של תחנות אביר יעקב והפלמ”ח.

לא תתאפשר הורדה והעלאת נוסעים בתחנות אוטובוס סמוכות עקב תנאי בטיחות.

חברת “דן בצפון” משקיעה את מירב מאמציה בשיתוף עם עיריית קרית ים, יפה נוף והחברות המבצעות את עבודות התחזוקה לתיקון המהיר ביותר והחזרת השירות בתחנות אלו.

נסיעה טובה ובטוחה!

==============================================================

06/03/20 – 00:15

נוסעים יקרים!

עקב עבודת תשתית בנתיב המטרונית, קו 3 לכיוון צפון, יבוטלו התחנות הבאות עד להודעה חדשה. 

  • דגניה, יחיעם, מחל סולד, ז’בוטינסקי, קריית שמואל, צה”ל, אביר יעקב, פלמ”ח.

יש לעקוב אחר הפרסום באתרנו. עם גמר העבודות האתר יעודכן בהתאם.

עמכם הסליחה ותודה על ההבנה.

==============================================================

לנוסעים שלום!

ביום רביעי ה-04.03.20 בין השעות 09:00-13:00 וביום שישי,ה-06.03.20, בין השעות 07:00-11:00, יחסם מחלף צ’ק פוסט בשל עבודות להקמת הרכבת.

כלל חברות התחבורה ייסעו על כביש הייעודי למעבר המטרונית בין מרכזית המפרץ לגשר פז לשני הכיוונים.

בעקבות כך, ייתכנו עיכובים בשלושת קווי המטרונית.

תודה.

================================================================

2.3.20

נוסעים נכבדים,

כחלק מתרומה לקהילה חברת “דן בצפון – מפעילת המטרונית” רואה את עצמה שותפה ערכית ומוסרית. לאור האמור, גם השנה ביום רביעי ה- 04.03.20 בין השעות 10:30-17:00 החברה תיקח חלק בהסעת עמותת “גדולים מהחיים” בשיתוף עם רכבת ישראל “רכבת החיוכים”.

אנו מאחלים החלמה מהירה לילדי העמותה ומחזקים את ידי המשפחות ומתנדבי העמותה על פועלם.

בברכת פורים שמח,

חיים מור-חיים, מנכ”ל

חברי ההנהלה והעובדים.

================================================================

27.2.20

שלום רב!

ביום שישי, 28/02/20 החל מהשעה 06:00 בבוקר ועד סמוך לשעת כניסת השבת, יחסם מחלף צ’ק פוסט לצורך ביצוע עבודות להקמת הרכבל.

כלל חברות התחבורה ייסעו על כביש הייעודי למעבר המטרונית בין מרכזית המפרץ לגשר פז לשני הכיוונים.

בעקבות כך, ייתכנו עיכובים בשלושת קווי המטרונית.

עמכם הסליחה ותודה רבה!

===============================================================

26/02/20 9:00

עדכון:

נהגי המטרונית קו 3 לדרום הונחו לנסוע עד תחנת סביוני ים כולל (מעלים ומורידים נוסעים) , מרציף סביוני ים ממשיכים ימינה בפנחס לבון , בכיכר פונים שמאלה בפלמ”ח על פי הכוונה ומשתלבים שוב  בתחנת אביר יעקב (מעלים ומורידים נוסעים), משם ממשיכים בנסיעה כרגיל דרומה.

(תחנת גולדה מאיר + הפלמ”ח בשלב זה מבוטלות).

עמכם הסליחה, יום טוב ונסיעה טובה!

===============================================================

26/02/20 05:00

עדכון:

נהגי המטרונית קו 3 לדרום הונחו לנסוע עד תחנת סביוני ים כולל (מעלים ומורידים נוסעים) , מרציף סביוני ים ממשיכים ימינה בפנחס לבון , בכיכר פונים שמאלה בפלמ”ח על פי הכוונה ומשתלבים שוב  בתחנת הפלמ”ח (מעלים ומורידים נוסעים), משם ממשיכים בנסיעה כרגיל דרומה.

(תחנת גולדה מאיר בשלב זה מבוטלת)  

עמכם הסליחה, יום טוב ונסיעה טובה!

===============================================================

 

25.02.20 17:00 

עדכון:

בהמשך להודעתנו מהשעה 13:05, אין צפי לסיום העבודות בנתיב המטרונית בשל פעירת בולען באזור תחנת הפלמ”ח.

===============================================================

13:05 – 25.02.20

שלום רב ,

עקב פעירת בולען באזור תחנת הפלמ”ח לכיוון דרום, נהגי המטרוניות בקו 3 הונחו לעקוף את התחנות הבאות (לא תהא בהם עצירה): גולדה מאיר, הפלמ”ח, אביר יעקב, צה”ל.

התחנה האחרונה בא המטרונית תעצור היא סביוני ים, תעקוף את התחנות הרשומות מעלה, ותחזור לנתיבה בתחנת  קריית שמואל.

עמכם הסליחה ותודה רבה!

==============================================================

שלום רב!

ביום שישי, 07/02/2020, החל מהשעה 06:00 בבוקר ועד סמוך לשעת כניסת השבת, יחסם מחלף צ’ק פוסט לצורך ביצוע עבודות להקמת הרכבל.

כלל חברות התחבורה ייסעו על כביש הייעודי למעבר המטרונית בין מרכזית המפרץ לגשר פז לשני הכיוונים.

בעקבות כך, ייתכנו עיכובים בשלושת קווי המטרונית.

עמכם הסליחה ותודה רבה!

=============================================================

שלום רב!

ביום שישי, 31.01.2020, החל מהשעה 06:00 בבוקר ועד סמוך לשעת כניסת השבת, יחסם מחלף צ’ק פוסט לצורך ביצוע עבודות להקמת הרכבל.

כלל חברות התחבורה ייסעו על כביש הייעודי למעבר המטרונית בין מרכזית המפרץ לגשר פז לשני הכיוונים.

בעקבות כך, ייתכנו עיכובים בשלושת קווי המטרונית.

עמכם הסליחה ותודה רבה!

===============================================================

9/1/20 – 17:12

עדכון:

תחנת בר יהודה לצפון מוצפת נהגים הונחו לעקוף ולעצור בתחנת אגד ליד.

===============================================================

8/1/20 – 17:20

עדכון:

בעקבות חסימה נוספת לפני טחנות הגדולות לצפון’ נהגים מונחים לעקוף מכביש 22 לצפון עד לחוצות המפרץ

==============================================================

16:10 – 8/1/20

עדכון:
לאחר בדיקה נפתחו הכבישים לכל הכיוונים. נהגים הונחו לנסוע באופן רגיל.

==============================================================-

15:35 – 8.1.20

 עדכון לגבי המחסומים

החסימות לכיוון צפון בוטלו פרט למקטע בין קרית הממשלה ווואדי סאליב. לכיוון צפון הנהגים הונחו לנסוע את כל התוואי רגיל. לכיוון דרום טרם נפתח. וקוים 1 ו2 ממשיכים לנסוע עד מרכזית המפרץ בלבד.

=============================================================

12:30 – 8.1.20 

עדכון לגבי המחסומים,

באזור נווה דוד התנועה לשני הכיוונים פתוחה, עומסים כבדים באזור. באזור בר יהודה עדיין סגור, לשני הכיוונים, נהגים לכיוון צפון עולים על כביש 22 במחלף חירם ויורדים בקוקה קולה ואוספים בחוצות המפרץ. לכיוון דרום חסמו את כביש 22 ליד לב המפרץ. נהגי קו 1 ו2 מונחים להוריד נוסעים במרכזית המפרץ.

============================================================

8/1/2020  – 9:46

בוקר טוב,

בעקבות הצפות נחסם הכביש באזור תחנת הטחנות הגדולות לשני הכיוונים הנהגים הונחו לעלות לכביש 22 במחלף חירם עד מחלף קוקה קולה לשני הכיוונים התחנות שעוקפים הטחנות הגדולות, מטה המשטרה, בר יהודה, צייזל , גשר פז, מרכזית המפרץ , לב המפרץ, ובתי זיקוק. בנוסף לזה, בעקבות הצפה באזור נווה דוד לצפון נהגים הונחו לעקוף ברחוב מקביל, התחנות שעוקפים מת”ם, כפר סמיר, נווה דוד והאצ”ל לצפון. עיכובים קשים בקוים 1 ו2 לשני הכיוונים.

==============================================================

23.12.19

הארכת פרופיל (על הרב-קו) למקבלי הבטחת הכנסה, קצבאות שארים והשלמת הכנסה

משרד התחבורה מאריכים את תוקף ההנחות למקבלי הבטחת הכנסה, קצבאות שאירים והשלמת הכנסה על פי חוק הביטוח הלאומי, הקיימים כיום, עד לתום שנת 2020.

זכאים אלו יצטרכו לגשת לעמדות השירות עם התעודה הקיימת, ואילו הזכאים החדשים יגיעו עם אישור קבלת הקצבה מהביטוח הלאומי (ללא תעודה של משרד התחבורה) הארכת הפרופיל הרלוונטי על גבי הרב קו יהיה בשנה נוספת.

===========================================

אכיפה מוגברת! לא עולים לפני שמתקפים!

נוסע/ת יקר/ה

נסיעה באוטובוס ללא הסדר נסיעה מתאים מהווה עבירה פלילית.

בימים אלו החלה אכיפה מוגברת בקווי המטרונית.

חובת התיקוף ותשלום חלה על כל המשתמשים. כולל חיילים,

אזרחים ותיקים, נוער ובעלי הסדר מסוג מנוי.

הנוסע ללא הסדר נסיעה ו/או מי שלא יציג את כרטיסו בפני המבקר,

צפוי לשלם תעריף מוגדל (קנס) ע”פ הקבוע בפקודת התעבורה.

חובה על נוסע ששילם את דמי הנסיעה באמצעות כרטיס “רב-קו”

להעביר את הכרטיס במכשיר המיועד לכך, טרם עלייתו למטרונית.

אנא הימנעו מאי נעימויות.

=======================================================

המטרונית מתקדמת

החל מיום חמישי 28.02.19, כ”ג באדר א’ התשע”ט, ישתנה מסלול קו 2

של המטרונית מחיפה בת-גלים לקריית אתא.

המסלול המשופר של קו 2 יאפשר למטרונית נסיעה על נתיב בלעדי

לכל אורך הקו, ללא הפרעה מצד הרכב הפרטי.

בנוסף ימוקמו לאורך המסלול ארבע תחנות חדשות:

* שתי תחנות חדשות על רחוב ההסתדרות במעבר ישיר לתחנות קו מס’ 1, תחנת  מוטה גור ותחנת בן צבי.

* תחנה חדשה על רחוב העמקים (קרית ביאליק).

* תחנה חדשה על רחוב ביאליק (קרית אתא).

נסיעה נעימה ובטוחה !

שינוי
ניגודיות